Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

 Τεχνική Υποστήριξη:

Για την επιτυχή, απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχουμε ετήσια τεχνική υποστήριξη. Η ετήσια τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει εργασίες εκμάθησης του τρόπου διαχείρισης του δικτυακού τόπου από τον πελάτη, οδηγίες, συμβουλές και εργασίες συντήρησης ή επισκευής του δικτυακού τόπου.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης είναι:

 1. Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας του ιστότοπου (Back Up).
 2. Καθημερινή παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων.
 3. Ενημέρωση και αναβάθμιση λογισμικού.
 4. Τηλεφωνική Υποστήριξη
 5. Επίλυση προβλημάτων αναφορικά με τον εξοπλισμό και το λογισμικό.
 6. Προληπτικός έλεγχος εξοπλισμού.
 7. Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος.
 8. Εκπαίδευση χρηστών.

 

Διαχείριση Δικτυακού Τόπου:

Η επιτυχής λειτουργία ενός ιστότοπου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την σωστή διαχείριση του περιεχομένου του. Η jalp παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης του δικτυακού τόπου για λογαριασμό του πελάτη αναφορικά με την προσθήκη και διαχείριση περιεχομένου, τροποποίηση στη δομή του δικτυακού τόπου, προσθήκη νέων εφαρμογών – λειτουργιών, μηνιαία έκδοση αναφορών (π.χ. επισκεψιμότητα, παραγγελίες, κλπ).

Υπηρεσίες διαχείρισης ιστότοπου:

 1. Διαρκής ενημέρωση, ανανέωση και επεξεργασία του δυναμικού ψηφιακού περιεχομένου
 2. κείμενα, εικόνες, γραφικά
 3. κατηγορίες, προϊόντα
 4. προσφορές
 5. Νέα, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις
 6. προσθήκη νέων σελίδων
 7. Αισθητικές σχεδιαστικές παρεμβάσεις στην "εικόνα" της ιστοσελίδας.
 8. Βελτιστοποίηση κειμένων ιστοσελίδας.
 9. Προώθηση της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization).
 10. Μηνιαία στατιστική ανάλυση (επισκεψιμότητα, παραγγελίες) της ιστοσελίδας.
 11. Αλλαγή και βελτιστοποίηση στον κώδικα της ιστοσελίδας για την τροποποίηση ή προσθήκη νέων επιμέρους λειτουργιών.

partners 1